Fundacja Mecenat Kultury jest organizacją pozarządową, której misją jest wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej na każdym etapie oraz budowanie trwałych relacji pomiędzy mecenasami kultury i artystami.

Jednym z naszych celów jest wspieranie oraz promowanie wartościowych wydarzeń kulturalnych, zarówno o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim oraz przybliżanie twórczości polskich artystów odbiorcom kultury z całego świata.

Integrujemy środowiska twórcze i artystyczne oraz umożliwiamy wymianę doświadczeń między artystami. Współpracujemy z mecenasami kultury – firmami, instytucjami, fundacjami oraz osobami prywatnymi – realizującymi misję wspierania polskich artystów.

Promujemy wiedzę o kulturze, sztuce i historii oraz wspieramy młodych artystów w rozwijaniu ich talentów.

Twórcy i współpracownicy Fundacji Mecenat Kultury posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów i wydarzeń artystycznych, a także we współpracy z instytucjami związanymi z kulturą oraz z mediami.

Jeśli reprezentujesz organizację, która chciałaby współpracować z Fundacją Mecenat Kultury, zapraszamy do kontaktu na adres fundacja@mecenat.org.pl


Zapraszamy wkrótce po więcej informacji